Visie op Rijnboog

Plannen voor totale herinrichting Rijngebied Arnhem

Plannen voor totale herinrichting Rijngebied Arnhem

Rijnboog mag geen tweede stationsgebied worden
Voor burgers en gemeente is de bouw van het station na 15 bouwjaren inmiddels een kleine nachtmerrie geworden. Een voorbeeld van hoe een openbare ruimte voor bijna een generatie buiten gebruik wordt gesteld. De weerstand van de Arnhemse bevolking tegen de plannen voor een haven in de binnenstad (Rijnbooggebied) is deels te verklaren uit de ergernissen over het stationsgebied.
Het nieuwe stadsbestuur heeft daarom de plannen van de Rijnboog drastisch bijgesteld. Maar vooral het proces om te komen tot nieuwe plannen is sterk veranderd. Onder de bevlogen leiding van wethouder Rijnboog Gerrie Elfrink krijgen burgers alle ruimte hun ideeën aan de gemeente kenbaar te maken.

Wethouder wil tijdens de ombouw leven in de brouwerij
Onlangs nodigde wethouder Elfrink een groot aantal culturele en kunstinstellingen uit voor een meeting over de Rijnboog. De centrale vraag was: hoe gaan we tijdens de jarenlange ombouw leven brengen in dit belangrijke stadsdeel. Het gaat dus om een reeks van tijdelijke activiteiten. Daarmee wint ook in Nederland het denken over ‘tussenbenutting’ (naar aangepast Berlijns model) aan terrein. De crisis in de markt van grond en kantoren geeft steeds meer ruimte aan tijdelijke oplossingen voor langdurige leegstand en verloedering van terreinen en gebouwen. Het gaat hier niet alleen om ‘verheven’ kunst, maar ook om sport en spel voor de jeugd van de buurt.

Lege terreinen worden in Berlijn met kleine aanpassing Cool Places

Lege terreinen worden in Berlijn met kleine aanpassing Cool Places

Groot gebaar, grote stap terug
De gevestigde kunst- en cultuurinstellingen aan tafel van wethouder Elfrink pleiten voor een groot gebaar. Nodig kunstenaars van naam uit en laat hen een kunstwerk maken in het gebied dat kan rekenen op veel aandacht en een positieve uitstraling. Ook Stichting008 was uitgenodigd. Stichting008 brak een lans voor een meer Berlijnse aanpak. Geef wat meer ruimte aan het grote creatieve potentieel dat Arnhem heeft. Maak van het Rijnboog-gebied tijdelijk een vergunningen-luw gebied. Ga wat meer uit van vertrouwen dat initiatiefnemers hun verantwoordelijkheid nemen. Maar maak niet elk initiatief dood door voor de kleinste vergunning € 500,00 te vragen of soms overdreven veiligheidseisen te stellen. Sta eens een tijdelijk terrasje toe. Verkramp niet meteen als dingen anders lopen dan gepland. Controleer op veiligheid en orde, zoals in Berlijn, ter plekke. Hou contact met organisatoren van activiteiten en omwonenden. Maar probeer niet alles vooraf met vergunningen dicht te timmeren.
Voor de bewoners betekent een vergunningen-luw gebied dat er meer mogelijk zal worden. Overlast moet door toezicht zoveel mogelijk worden beperkt. Mogelijk kunnen bewoners tijdelijk worden gecompenseerd met een gratis parkeervergunning of andere voorrechten of ontheffingen. Maar de grootste compensatie is natuurlijk dat het gebied de meest swingende bouwput van Nederland zal worden.

Start in Centrum-Oost
In Centrum-Oost vinden al mooie culturele en andere buurtactiviteiten plaats. Stichting008 organiseert in de loodsen aan de Van Oldenbarneveldstraat regelmatig activiteiten zoals Festival008, Bootsale008 (verkoop vanuit de kofferbak) en recentelijk de eerste Club008. Maar ook daar dreigen vergunningen en een iets te dik aangezet veiligheidsregiem het ontluiken van meer leven in de wijk in de kiem te smoren. Daarom pleit de stichting om op heel kleine schaal dit terrein als eerste onder een verlicht vergunningenregiem te plaatsen. Naar verwachting zullen zich geen rampen voltrekken en zal blijken dat een verantwoordelijke stichting borg staat voor de veiligheid van haar gasten en de omgeving.

Als je elke dag het gras maait bloeit er nooit iets
Natuurlijk is een glad gazonnetje een fraai gezicht. Maar veel variatie en verrassing hoef je er niet van te verwachten. Het Rijnbooggebied moet een gebied zijn dat leeft. Een gebied zoals delen van Kreuzberg en Friedrichshain in Berlijn, een stad die als een magneet werkt op creatieven uit de hele wereld. Ook steeds meer creatieve bedrijven ontdekken daarom Berlijn als een broedplaats voor innovatie. Het wordt tijd dat Arnhem is uitgehuild over het vertrek van een aantal grote bedrijven. Die willen rond Schiphol zitten. So be it. Arnhem moet nu stevig inzetten op haar creatieve en innovatieve potentieel. Met de Uni van Wageningen, Nijmegen, de HAN, ArtEZ, ROC en duizenden creatieve bedrijven en beroepsbeoefenaren in de stad, moet Arnhem een nieuwe toekomst opbouwen: kleinschalig, innovatief, creatief en duurzaam.

Zie ook de presentatie over Berlijn.

Stichting008 op Facebook…

Paul de Bruijn, as. bestuurslid Stichting008

Advertenties