Stichtingsdoelen

Stichting 008 brengt met gerichte kunst- en cultuurprojecten (weer) leven in een wijk. In veel wijken is door demografische en economische ontwikkelingen de vanzelfsprekendheid van buurtverbindende activiteiten verloren gegaan. Desintegratie tussen bevolkingsgroepen is vaak het gevolg, maar ook de betrokkenheid met de eigen wijk en met de daarvoor verantwoordelijke instanties lopen daardoor terug.

In de kunst- en cultuurprojecten en -events stellen wij de mens en zijn buurt centraal. Activiteiten die plekken creëren die de communicatie en gemeenschapszin bevorderen maar ook het multiculturele karakter van de buurt omvatten.

Advertenties