Artistieke visie

Van klein naar concreet
De tijd van grootschalige evenementen nadert een einde. Waar artistieke gemeenschappen nu naar op zoek moeten gaan is kleinschalige kwaliteit, tijdelijk, mobiel en helder. Als makers worden wij nu in een wereld van verantwoordelijkheid en zakelijkheid geplaatst wat onbekend terrein is. En dit is goed. Het wordt tijd dat makers anders gaan denken. Creativiteit is meer dan percepties op onze realiteit onderzoeken en testen. Het is meer dan ageren en reageren op samenlevingen. Het is meer dan ambacht.

In deze tijd kan een kunstenaar een leidende rol spelen in het ontwikkelen en stimuleren van onze economie.

Terreurisme
Stichting 008 ziet haar rol als creatieve organisatie vooral landen in het het ontwikkelen van kleinschalige losse elementen in ontwikkelingsgebieden. De communicatie van een dergelijke aanpak is essentieel en moet evenals een rode draad, het geloof, goed overwogen en kwalitatief zijn.

Terreur tactieken zijn een verschrikking omdat het doel zo verwoestend kan zijn. Er schuilt echter een kracht in deze tactiek. Wanneer men ethiek uit de vergelijking haalt blijft een rauwe werkmethodiek over wat ontzettend doeltreffend kan werken. Stel je voor dat een artistieke organisatie duizenden mensen op een willekeurige plek kan laten bewegen, los van elkaar, in kleine groepen of zelfs individueel. Er is geen enkele organisatie wat zoveel macht, reputatie en vooruitgang heeft geboekt in de afgelopen jaren als de terreurgroepen.

Tussen idee en verhaal
Stichting 008 gaat het komende jaar op onderzoek uit om “terreurisme” als beweging gestalte te geven. Dit houdt in dat de organisatie naar een potentieel gevaarlijke en onbekend terrein gaat, wat spannend en provocerend is. Dit is ook de functie van kunst en juist hierin moeten artistieke lijnen gevonden worden, waardes opnieuw bepaald en grenzen verlegd. Daar is kunst voor, daar is stichting 008 voor. Om pragmatisch, concreet en open te werk te gaan, op zoek naar nieuwe inzichten, nieuwe plekken en pijnlijke uitdagingen. En dit communiceren wij om ook hier barrieres af te breken, grenzen te laten vervagen en uiteindelijk een stap te kunnen maken naar een andere vorm van denken, werken en communiceren.

Frederik Rombach, Arnhem,
januari 2011

Advertenties