Blitzgalerie #2 | Img_Src & Anologic Sound Project | 28.08.2011 | 10.00 – 18.00 uur | Gratis

De deelnemende kunstenaars van het IMG_SRC collectief
verhouden zich alle tot technologische ontwikkelingen
uit het verleden, heden en de toekomst. Zo worden er
mechanismen bloot gelegd of worden er robotics onder
een menselijke huid verscholen. En wordt er doormiddel
van tekeningen gerefereerd naar de digitale media, toe-
komstige technologieën of wereldbeelden. Vanuit vier
invalshoeken worden er intuïtief of bewust snijvlakken
gevormd tussen de werken van deze vier kunstenaars.
Het IMG_SRC collectief wordt tijdens openingen en events
muzikaal omlijst door het Analogic Sound Project (ASP).

http://www.imgsrc-collective.org/

De Deelnemers :

Julie Dassaud – tekeningen
Pierre Estourgie – music performance
Jorrit Paaijmans – tekeningen
Jennifer Townley – manchines
Thijs Wieman – robotics

Guest artists – invited by IMG_SRC collective:
Lemuriformes.org – performance
Julie Dassaud – tekenen
Eliad Wagner – syntheziser
Roel van Doorn – circuits
Laurens van der Wee – live coding

Wouter van Veldhoven – music performance

Annette van den Toorn – video
DeFrame (Bram Snijders) – media installatie
Daan Lievense – installatie

Advertenties